Вашата количка

Условия за връщане и замяна

Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните през сайта продукти в 14 дневен срок от получаването им. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва онлайн формуляра за връщане и замяна на доставчика.

Потребителят може също да информира доставчика за желанието си да се откаже от стоката като попълни и изпрати до електронната поща на доставчика ([email protected]) стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП (препратка към сайта на Комисия за защита на потребителите).

Когато потребителят упражни правото си на отказ от закупени и доставени продукти, доставчикът се задължава да възстанови всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже.

Потребителят трябва да изпрати или предаде стоката обратно на доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на доставчика за решението си да се откаже от нея.

Към стоката потребителят трябва да приложи доказателство за покупката (касова бележка/фактура/стокова разписка).

Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Доставчивкът си запазва правото да откаже да възстанови част от сумата или цялата сума, получена от потребителя, ако установи по обективен начин, че стоката е с увредена цялост; увредена опаковка; нарушен търговски вид.

АДРЕС ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

тел. +359 899 127 017
ВАЛЕТИ-61 ЕООД
Иван Георгиев
гр. Добрич [9300]
ул. Св. Св. Кирил и Методий 66

ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Име
Можете да откриете номера на поръчката в потвърдителния имейл, който сте получили за нея. Необходимо е да проверите електронната си поща.
Ще го откриете в потвърдителния имейл към направената поръчка.
Ще го откриете в потвърдителния имейл към направената поръчка.
Разплащателната сметка трябва да е към банка с клон в България и номерът й да съдържа точно 22 символа.
Съгласие с Условията за връщане