Вашата количка

Общи Условия

Настоящият документ съдържа Общите Условия, съгласно които ВАЛЕТИ-61 EООД (наричан за краткост Доставчик) предоставя услуги на потребителите си посредством онлайн магазин, разположен на домейн karpi.bg (наричан за краткост Сайт).

Общите условия уреждат взаимоотношенията между karpi.bg от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на сайта. Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия чрез зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на използвания от нас сървър или чрез заплащането и ползването на закупени продукти, предлагани на сайта.

Доставчикът си запазва правото да променя тези условия по всяко време.

Данни за доставчика

 • Наименование: ВАЛЕТИ-61 ЕООД
 • ЕИК (БУЛСТАТ): 124664758
 • ИН по ДДС: BG124664758
 • Адрес: гр. Добрич [9300], ул. Св. Св. Кирил и Методий 66
 • Данни за кореспонденция: Вижте раздел Контакти

Цени и характеристики на стоките

Всички посочени цени в сайта са в български лева с включен ДДС и са валидни само при изпращане на поръчка през онлайн магазина с доставка на продуктите от куриерска фирма СПИДИ АД (наричана за краткост куриера).

Цените на продуктите и техните основни характеристики са изписани на страниците за представяне на съответния продукт. Стойността на транспортните разходи за доставка не е включена в цената на продуктите.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл. 66 ал. 2 от ЗЗП.

За количеството на някои от продуктите, предложени за продажба в сайта, са допустими отклонения от ±5%. Изводите от статистическия ни анализ са както следва:

Права и задължения на потребителите

Потребителите на сайта имат право:

 • Да поръчват предлаганите продукти или да ги откажат/предявят рекламация по установения ред, съгласно тези Общи условия и законодателството на Република България.
 • Да се информират относно своята поръчка.
 • Да получат с доставка поръчания продукт/продукти, като доставката се извърши на посочения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите Общи условия ред.
 • Да проверят дали съдържанието на пратката съответства поръчката, преди да заплатят цената.
 • Клиентът има право да откаже поръчка по всяко време.

Потребителите са задължени:

 • Да заплатят цената, която е била актуална към момента на изпращане на поръчката.
 • Да не нарушават чужди права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и други.

Права и задължения на доставчика

ВАЛЕТИ-61 ЕООД има право:

 • Да отказва поръчки и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
 • Да редактира съдържанието на уебсайта (включва, но не е ограничено до съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др.) по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.
 • Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.
 • Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия.
 • Да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies).

Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват продуктите, които предлага за продажба през сайта.

Предаване, транспортиране и приемане на поръчани продукти

ВАЛЕТИ-61 ЕООД не носи отговорност при забавяне на доставката, когато то е предизвикано от куриера.

Стоката се предава на потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на потребителя. При предаване на стоката потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи и лицето, приемащо стоката, следва да заплати наложения платеж на куриера. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

При получаване на доставката, потребителят или представляващото го лице има право да провери съдържанието на поръчката за съответствие между доставената стока и поръчаните продукти. При констатирани нарушения във външния вид на стоката, потребителят следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

Запазване на собствеността

Всички поръчани, но неплатени, стоки са собственост на Доставчика до пълното заплащане на покупната им цена.

Доставчикът запазва правото си на собственост върху стока, доставена до офис на куриера, но непотърсена в срок от 7 календарни дни от датата на пристигането й в офиса, и не е задължен да възстанови суми, получени от потребителя, ако има такива.

Документи, съпътстващи поръчаната стока

Към всяка пратка доставчикът се задължава да прикрепи фактура и/или стокова разписка.

Отказ от закупени продукти и възстановяване на суми

Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните през сайта продукти в 14 дневен срок от получаването им. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва онлайн формуляра за връщане и замяна на доставчика.

Потребителят може също да информира доставчика за желанието си да се откаже от стоката като попълни и изпрати до електронната поща на доставчика ([email protected]) стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП (препратка към сайта на Комисия за защита на потребителите).

Когато потребителят упражни правото си на отказ от закупени и доставени продукти, доставчикът се задължава да възстанови всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже.

Потребителят трябва да изпрати или предаде стоката обратно на доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на доставчика за решението си да се откаже от нея. Към стоката потребителят трябва да приложи доказателство за покупката (касова бележка/фактура/стокова разписка).

Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Доставчивкът си запазва правото да откаже да възстанови част от сумата или цялата сума, получена от потребителя, ако установи по обективен начин, че стоката е с увредена цялост; увредена опаковка; нарушен търговски вид.

Оценки и отзиви на клиенти

При въвеждане на отзив чрез услугата за оценки и отзиви на клиенти за някой от продуктите, предлагани в сайта, клиентите предоставят на ВАЛЕТИ-61 ЕООД безвъзмездното право да използва тези писмени отзиви с цел маркетинг и/или реклама, включително без ограничение в сайта, каталози, имейли и за други маркетинг цели.

Отзиви могат да се изпращат само от клиенти, които са закупили артикул и са изпратили отзива си чрез страницата на съответния продукт или след като са получили имейл с покана за оценка след покупка. Публикуват се всички отзиви, които не са в нарушение на нашите Общи условия. Оценките от отзивите представляват средна стойност от всички публикувани отзиви за съответния артикул в избраната държава.

Право на интелектуална и индустриална собственост

Всички търговски марки, знаци и символи, поместени на страницата, са или собственост на ВАЛЕТИ-61 EООД, или използването им се извършва с изричното съгласие на собствениците на тези търговски марки, знаци и символи. Забранява се на потребителите на сайта да извършват каквито и да е действия, които могат да доведат до нарушаване на правата на интелектуална собственост, свързани с тези търговски марки, знаци и символи.

Не се разрешава материалите на този интернет сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този интернет сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Последно обновяване: 14 април 2024.