0
Вашата количка

Общи Условия

Настоящият документ съдържа Общите Условия, съгласно които ВАЛЕТИ-61 EООД (наричан за краткост Доставчик) предоставя услуги на потребителите си посредством онлайн магазин, разположен на домейн karpi.bg (наричан за краткост Сайт).

Общите условия уреждат взаимоотношенията между karpi.bg от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на сайта. Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия чрез зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на използвания от нас сървър или чрез заплащането и ползването на закупени продукти, предлагани на сайта.

Доставчикът си запазва правото да променя тези условия по всяко време.

Данни за доставчика

 • Наименование: ВАЛЕТИ-61 ЕООД
 • ЕИК (БУЛСТАТ): 124664758
 • ИН по ДДС: BG124664758
 • Адрес: 9300 Добрич, ул. Св. Св. Кирил и Методий 70
 • Данни за кореспонденция: Вижте раздел КОНТАКТИ

Цени и характеристики на стоките

Всички посочени цени в сайта са в български лева с включен ДДС. Цените на продуктите и техните основни характеристики са изписани на страниците за представяне на съответния продукт. Стойността на транспортните разходи за доставка не е включена в цената на продуктите.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл. 66 ал. 2 от ЗЗП.

Права и задължения на потребителите

Потребителите на сайта имат право:

 • Да поръчват предлаганите продукти или да ги откажат/предявят рекламация по установения ред, съгласно тези Общи условия и законодателството на Република България.
 • Да се информират относно своята поръчка.
 • Да получат с доставка поръчания продукт/продукти, като доставката се извърши на посочения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите Общи условия ред.
 • Да проверят дали съдържанието на пратката съответства поръчката, преди да заплатят цената.
 • Клиентът има право да откаже поръчка по всяко време.

Потребителите са задължени:

 • Да заплатят цената, която е била актуална към момента на изпращане на поръчката.
 • Да не нарушават чужди права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и други.

Права и задължения на доставчика

ВАЛЕТИ-61 ЕООД има право:

 • Да отказва поръчки и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
 • Да редактира съдържанието на уебсайта (включва, но не е ограничено до съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др.) по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.
 • Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.
 • Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия.
 • Да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies).

Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват продуктите, които предлага за продажба през сайта.

Предаване, транспортиране и приемане на поръчани продукти

Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката, възникнало по време на транспорт от СПИДИ АД (наричан за краткост куриера). ВАЛЕТИ-61 ЕООД не носи отговорност при забавяне на доставката, когато то е предизвикано от куриера.

Стоката се предава на потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на потребителя. При предаване на стокатапотребителят или третото лице подписват придружаващите я документи и лицето приемащо стоката следва да заплати наложеният платеж, на куриера. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

При получаване на доставката, потребителят или представляващото го лице има право да провери съдържанието на поръчката за съответствие между доставената стока и поръчаните продукти. При констатирани нарушения във външния вид на стоката, потребителят следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

Документи, съпътстващи поръчаната стока

Към всяка пратка доставчикът се задължава да прикрепи фактура и/или стокова разписка.

Отказ от закупени продукти и възстановяване на суми

Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните през сайта продукти в 7 дневен срок от получаването им в случай, че са в оригиналната си опаковка, без следи от употреба и е запазен търговския им вид, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на продукта са за сметка на потребителя.

Стоката трябва да бъде върната на адреса на фирмата, като към нея трябва да бъде приложено доказателство за покупката (касова бележка/фактура/стокова разписка). След проверка от страна на продавача до 14 работни дни се възстановява сумата на купувача или до 7 работни дни се заменя продукта. При несъответствие с условията, продуктът се връща на купувача, който поема всички куриерски разходи.

Право на интелектуална и индустриална собственост

Всички търговски марки, знаци и символи, поместени на страницата, са или собственост на ВАЛЕТИ-61 EООД, или използването им се извършва с изричното съгласие на собствениците на тези търговски марки, знаци и символи. Забранява се на потребителите на сайта да извършват каквито и да е действия, които могат да доведат до нарушаване на правата на интелектуална собственост, свързани с тези търговски марки, знаци и символи.

Не се разрешава материалите на този интернет сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този интернет сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Последно обновяване: 26 октомври 2022.